Подводно – технически дейности

Централа Средец АД предлага висококачествени услуги за документиране на екзекутиви, обследване с ехолот и подводно фото-видео документиране, както и съставяне на карти на морското дъно и други водни тела.

Прочети още

Техническо обследване

Техническото обследване на сгради е важна и комплексна услуга, която се предоставя от специалисти в областта на строителството и инженеринга. Тази услуга има за цел да оцени състоянието на сградите и да предостави подробни анализи и препоръки за тяхното подобряване и поддръжка. Ето някои от ключовите аспекти на техническото обследване на сгради, което извършват специалистите [...]
Прочети още