Централа Средец АД
Инвеститорски контрол

Услуги

Централа Средец АД е компания, която оперира на територията на цялата страна и се занимава с предоставяне на услуги, свързани с инвеститорски контрол, проектиране на сгради и технологичен прогрес.

 

Ние упражняваме инвеститорски контрол, като представляваме нашите клиенти и работим изцяло във Ваша полза

Архитектурното проектиране, предлагано от Централа Средец АД, включва създаването на архитектурни проекти за различни видове сгради. Ето някои основни аспекти и услуги, които обхваща:

За нас

Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност е един от основните приоритети в страната и Европа.

 

България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване на изменението на климата.

 

Мерките за енергийна ефективност са от ключово значение освен за опазване на околната среда, което е приоритетен фокус и на Европейският Съюз, но и за увеличаване жизнения цикъл на сградите.

 

Централа Средец АД е компания, специализирана в предлагането на услуги, свързани с енергоефективни мерки и инвеститорски контрол. Дружеството разполага с висококвалифициран екип, доказани във времето, като специалисти.

Централа Средец АД
Последни постове
от нашите новини