Централа Средец АД предлага висококачествени услуги за документиране на екзекутиви, обследване с ехолот и подводно фото-видео документиране, както и съставяне на карти на морското дъно и други водни тела.

Документиране на екзекутиви:

При цялостния преглед на подводни съоръжения е от съществено значение да се осигури подробно и точно документиране на всички открити проблеми и състояние на обектите. Нашите експерти разполагат с богат опит и специализирана техника за извършване на тези оценки, което гарантира надеждна и задоволителна информация за нашите клиенти.

Обследване с ехолот и подводно фото-видео документиране:

Използвайки най-съвременното оборудване и технологии, нашите екипи извършват подробни обследвания на морското дъно и други водни тела. С комбинация от ехолоти и подводни камери, ние събираме ценна информация за подводната среда, включително състоянието на съоръженията и потенциални рискове.

Съставяне на карти на морското дъно и други водни тела:

Базирайки се на събраната информация от обследванията, ние съставяме детайлни карти на морското дъно и други водни тела. Тези карти предоставят ценни данни за проектиране, строителство и поддръжка на морски и хидротехнически съоръжения, като осигуряват по-добро разбиране за околната среда и възможните предизвикателства.

С ангажираност към високите стандарти на качество, Централа Средец АД е вашият надежден партньор за подводни технически огледи и експертизи. Свържете се с нас, за да обсъдим как можем да помогнем за вашите проекти и изисквания.