Архитектурното проектиране, предлагано от Централа Средец АД, включва създаването на архитектурни проекти за различни видове сгради. Ето някои основни аспекти и услуги, които обхваща:

  • Концептуално проектиране: Архитектите от Централа Средец работят съвместно с клиентите, за да определят целите и изискванията за проекта. Те изготвят концептуални решения, които включват проектантски услуги, пространствени анализи, функционални схеми и предварителни визуализации.
  • Архитектурен дизайн: В основата на архитектурното проектиране е създаването на индивидуален и естетичен дизайн за сградата. Архитектите разработват архитектурни решения, включително фасади, вътрешни пространства, разпределение на помещенията, материали и цветове.
  • Техническо проектиране: Централа Средец изготвя детайлни технически проекти, които включват конструктивни решения, технически спецификации, планове за подови настилки, сечения, електроинсталации, ВиК системи и други.
  • Регулационно и правно съответствие: Архитектите работят в съответствие с европейските и местни нормативи, регулации и строителни кодекси. Те осигуряват, че архитектурният проект отговаря на всички изисквания и получават необходимите разрешителни.
  • Визуализация: За да помогнат на клиентите да си представят окончателния резултат, архитектите използват компютърни графики и 3D визуализации, които показват външния вид и интериора на сградата. Инженерното проектиране, предлагано от Централа Средец АД, включва разработка на инженерни проекти за различни системи в сградите. Това може да включва следните области:
 • Електрозахранване: Проектиране на електроинсталации за сгради, включително разпределителни табла, осветление, контакти, защита от пренапрежение и други.
 • Отопление: Разработка на отоплителни системи за сгради, като включва избор на подходящи отоплителни уредби, радиатори, тръбопроводи, регулиращи и контролни системи.
 • Вентилация и климатизация: Проектиране на системи за вентилация и климатизация, които осигуряват подходящ въздухообмен и комфорт във вътрешните помещения.
 • Водоснабдяване и канализация: Разработка на проекти за водопроводни и канализационни системи, включително подбор на тръби, санитарни уреди, помпи и други компоненти.

Целта на инженерното проектиране е да се осигури ефективно функциониране на различните инженерни системи в сградите, като се вземат предвид енергийната ефективност, съответствието със стандартите и нормативите, и изискванията на клиента. Архитектите и инженерите на Централа Средец работят заедно, за да се постигне синхронизирано и оптимизирано проектиране и изграждане на сградите.