Ще имаме ли „произвеждащ потребител“

В последните промени на Закона за енергията от възобновяеми източници, приети от парламента преди дни и внесени от Министерство на енергетиката има редица пропуски. За пореден път става дума за липсата на възможността гражданите, семействата и малкия бизнес да станат енергийно активни и да произвеждат енергия.

Това коментираха представители на неправителствения сектор на дебат „Закони за зелена енергия и климат в България“. Затова те предлагат редица промени и са внесли становищата си в Народно събрание. Инициативата Зелени закони, Грийнпийс България, WWF, „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Варна представиха общото виждане и предложения за промени.

На първо място улесняване на гражданите при инсталиране на ВЕИ мощности, коопериране за производство и продажба на енергия от ВЕИ. В това влиза регламентиране в крайна сметка на понятията „произвеждащ потребител“ и „енергийна общност“ (кооператив). Енергийните общности са най-често граждани, малък бизнес и общините, каза Петко Ковачев от инициативата Зелени закони. Гражданите трябва да играят все по-активна роля в производството на енергия, а делът на енергията от ВЕИ да продължи да се увеличава до 42% до 2030 година.

Насърчаване на кооперирането за производство и продажба към мрежата на електроенергия от ВЕИ, произведена в бита и кооперативи- отпадане на множество административни стъпки чрез пряк обмен на документи между институциите.

Облекчени процедури и ясни срокове за присъединяване към мрежата на произвеждащите битови потребители и кооперативи от произвеждащи потребители.

Нетно отчитане с един електромер за енергията, която „произвеждащият потребител“ купува и за тази, която продава на мрежата.

Уеднаквяване на цената на доставената от енергийното дружество до потребителя енергия с тази на ВЕИ енергията, произведена от него.

Това води до екологични и социални ползи за общностите, бързи резултати, намалява нужда от инфраструктура, не разхвърля публичен ресурс на много места, стимул за иновации и нови решения, независимост за гражданите, посочи ползите Ковачев.

Малките ВЕИ мощности на гражданите няма как да сринат системата

„Аз съм „произвеждащ потребител“ вече 20 години. Понятието „краен клиент, който може да изгради енергийни обекти“ да се замени с „произвеждащ потребител.“ Това каза по време на събитието Илиян Илиев от „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Варна.

Произвеждащият потребител би трябвало да може да инсталира бързо ВЕИ ако става въпрос за задоволяване на собствените си нужди от енергия. Нуждите на произвеждащ потребител са между 2-5 kW. Съществуващите мрежи на ЕРП са настроени за 12 kW, което означава, че по никакъв начин не могат да натоварят мрежата или пък сринат системата. Затова изграждането на такива системи трябва да става само чрез уведомителен режим до общината и ЕРП по райони, каза Илиев. Естествено може при уведомяване трябва да се посочи мощност, вид на конструкцията и елементите, фирмата, която е изградила, посочват експертите. Според предложенията ЕРП не трябва да имат право да отказват присъединяване на произвеждащ потребител, който ще използва енергията си за собствени нужди. Точката на присъединяване на произвеждащия потребител към електроразпределителната мрежа е ясно дефинирана и това е електромерното табло, каза Илиев.

 

Източник:
https://business.dir.bg/energien-pazar/tezhki-debati-predstoyat-po-zakona-za-vei-zaradi-lavina-ot-nedovolstvo