Ще бъдат ли премахнати излишните такси и одобрения за изграждане на ВЕИ?

Внесените заявления от инвеститори във възобновяеми енергийни източници за включване на проектите им към електропреносната мрежа вече надхвърлят 40 хил. МВ към 1 юни 2023 г., „Електроенергийният системен оператор“ продължава да дава технически решения за присъединяване на още и още проекти, но „мрежата не е ластик да се разпъне“, процедурите са излишно утежнени и въпросът не може да се реши само със съкращаване на сроковете за одобряване на исканията. Трябва да се махнат от процедурите цели сегменти като смяната на предназначението на земята за соларни паркове, изготвяне на устройствени планове и други нормативни изисквания по Закона за устройството на територията, които нямат нищо общо с изграждането на фотоволтаични централи, но ги бавят.

Това коментира пред журналисти изпълнителният директор на „Електроенергийния системен оператор“ (ЕСО) Ангелин Цачев. Той говори за проблема и по време на годишната Международна ядрена конференция в контекста на присъединяването на евентуалните бъдещи ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“, ако бъдат реализирани намеренията.

Пред медиите Цачев изрази надежда депутатите наистина да извършат съществени редакции на приетите на първо четене с много критики промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които би трябвало да облекчат изграждането и присъединяването към мрежата на ВЕИ, но се оказа, че създават нови проблеми.

„Няма да има съществен ефект, ако само се намалят административните срокове за присъединяване. В целия процес има изкуствено утежняващи сегменти, които трябва да се извадят“, каза Цачев. Като такива той посочи задължителната смяна на предназначението на земята, върху която ще се строи ВЕИ централа, ако тя е земеделска.

„Защо е необходимо това, при положение, че не се правят бетонови фундаменти, не се влошава качеството на земеделската земя с набиване на заземителните колове? С какво поставяне на панели и монтирането им на пасища влошава повече земята в сравнение с един лозов масив и всички колове за него?“, коментира директорът на ЕСО.

Той обърна внимание и на това, че стойките за фотоволтаичните панели са преместваеми обекти и реално една соларна централа въобще не влиза в дефиницията за строеж – за сгради и постройки, които трябва да са трайно прикрепени към терена и могат да се въведат самостоятелно в експлоатация.

„Вместо да минем с разрешение за поставяне, ние правим Подробен устройствен план, сменяме общия устройствен план, предназначение на земята и вместо да се улесни цялата процедура, просто се съкращават срокове. Дали ще дам становище за присъединяване към мрежата за 14 или за 10 дни не върши никаква полза на инвеститора“, заяви Цачев.

Според него трябват нормативни промени, които да позволят възможността за облекчена процедура по Закона за устройството на територията за комплексно инвестиционно намерение. По думите му така сегашният около петгодишен период за изготвяне на становище за присъединяване, подписване на предварителен договор за включване в мрежата и другите процедури отнема около пет години, а те може да бъдат съкратени на три години като се премахнат редицата излишни изисквания към инвеститорите.

Ако още на етап становище за присъединяване на ВЕИ производител към мрежата – включително електроразпределителната, са внесени банковите гаранции за изпълнение на обекта и включването му, това ще осигури финансов ресурс на ЕСО за развитието на мрежата си и по-лесно ще става присъединяването, посочи Цачев.

„В момента мрежовите оператори, общини, регионалните екоинспекции, земеделските служби, министерствата на културата и на земеделието са претоварени от излишни документи и процедури. Само събираме излишни такси“, заяви Ангелин Цачев.

Източник:
https://www.mediapool.bg/zayavenite-novi-vei-veche-sa-nad-40-hil-mv-izlishni-taksi-i-odobreniya-im-prechat-news348445.html