Разходите за възобновяеми източници с тенденция на спад

Днес на производството на електроенергия се падат около 30% от общия обем на емисиите от въглерод. За реализирането на двата известни климатични сценария – „под 2 градуса по Целзий“ и „1,5 градуса по Целзий“, през 2030 г. в света трябва да работят мощности на базата на възобновяеми източници на енергия в размер от 3400 ГВт и 6800 ГВт съответно.

Това става ясно от последната прогноза на InfoLink Consulting, компания, която извършва изследвания в областта на възобновяемите източници на енергия. В докладът си InfoLink сравнява разходите за възобновяема и традиционна енергетика, анализира влиянието на държавната политика за развитие на посочените сектори, отчита динамиката на търсене и предлагане и технологичните постижения.

През 2022 г. общата установена мощност от слънчева фотоволтаична енергетика надхвърля 1 ТВт (1000 ГВт), което е в резултат на постиженията на фотоволтаичните технологии. Тъй като веригата за доставки на соларната индустрия наближава до поредна фаза на свръхпредлагане, разходите за слънчева единица ще спаднат значително през 2023 г. и 2024 г., смятат от InfoLink.

Това означава, че всяка година ще бъдат въвеждани все повече и повече нови мощности и през 2030 г. ръстът ще е с 1000 ГВт, а общата установена мощност ще е 6000 ГВт.

Китай остава най-големият пазар на слънчева енергетика. През 2022 г. китайците са пуснали в експлоатация рекордните 87 ГВт. За следващата година InfoLink прогнозира 150 ГВт нови мощности, а за 2030 г. вече 400 ГВт, при което установената мощност от слънчевата енергетика в Китай ще достигне 2500 ГВт.

Основен фактор за намаляване на разходите в слънчевата индустрия, според прогнозата на InfoLink ще е намаляването на цената на поликристалният силиций. През 2030 г. мощностите за производство на полисилиций ще се увеличат 4 пъти от нивото от 2022 г. и ще са 4,83 мн. Тона, което е достатъчно за производството на 2000 ГВт слънчеви панели.

Вятърната енергетика и в частност офшорната също демонстрира потенциал за по-нататъшно намаляване на разходите, благодарение на бързия технологичен напредък през последните две години. Според прогнозата на InfoLink през тази година общата установена мощност на вятърната енергетика в света ще надхвърли 1000 ГВт, а през 2030 г. ще достигне 1839 ГВт.

Разходите за съхранение на енергия съществено са спаднали предвид увеличаването на международните производители на акумулатори, смятат авторите. Например, в Китай настоящата стойност за съхранение (LCOS), според прогнозата ще спадне от настоящите 10 американски цента до 4 цента за кВтч през 2030 г. Това означава, че обектите за производство на слънчева и вятърна енергия, снабдени със системи за съхранение на енергия ще са по-конкурентоспособни от традиционните генератори.

Глобалният капацитет за съхранение на енергия може да се увеличи от настоящите 100 ГВтч до 2000 ГВтч през 2030 г.

Източник:
https://business.dir.bg/energien-pazar/globalnite-moshtnosti-v-slanchevata-energetika-shte-dostignat-6000-gvt-prez-2030-g