Test

Според базираната в Берлин организация „Инициатива за възобновяеми енергийни системи (RGI), в която влизат 13 от европейските електроенергийни системни оператори целите на Европа за зелен водород през 2030 г. са завишени и над очакваното търсене. Те са в зависимост от много бързото и безпрецедентно увеличение на възобновяеми капацитет, мрежовите връзки и електролизаторите и трябва да бъдат преоценени. Това се посочва в дискусионен документ на организацията.

„Водородът се смята за важен компонент от декарбонизацията на европейската икономика. Наистина, в плана REPowerEU, публикуван през май 2022 г., Европейската комисия постави амбициозни цели за търсенето и производството на зелен водород до 2030 г. Кратката времева рамка за изпълнение на целите на REPowerEU поражда множество опасения, тъй като изглежда отклонява вниманието от електрификацията като най-ефективният начин за декарбонизиране и игнориране на проблемите с недостига във веригите за доставки, пространството и инфраструктурата“, смятат от RGI.

В съответствие с плановете за развитието на енергетиката на ЕС REPowerEU, Европа смята за произвежда 10 млн. тона зелен водород през 2030 г. (плюс внос на още 10 млн. тона). Това е много повече от планираното по-рано количество в рамките на енергийния пакет Fit for 55. Както се вижда от водещата графика, разликата между тези два плана, а и в структурата на потреблението на зелен водород е значителна. Освен това общото количество от 20 млн. тона надхвърля значително настоящото годишно потребление на водород в Европа от 8,32 млн. тона.

Авторите изчисляват, че за производството на 10 млн. тона водород в Европа ще са необходими 578 ТВтч възобновяема електроенергия (изхождайки от потреблението на 50-55 кВтч за производството на 1 кг зелен водород, включително загубите при преноса и разпределението ).

Това е много повече от годишното потребление на електроенергия в Германия и вероятно ще е около 30 % от цялата електроенергия, произвеждана от вятърните и слънчеви мощности, изградени в Европейския съюз през 2030 г.

Планът RePowerEU предвижда изграждането на огромните 592 ГВт мощности от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в частност слънчеви централи (в сравнение с около 209 ГВт през 2022 г.) и 510 ГВт от вятърни централи (в сравнение с около 255 ГВт през 2022 г.), които ще могат да произвеждат около 1962 ТВтч електрическа енергия годишно. Това, според данните на RGI може да е достатъчно, както за поддържане на производството на зелен водород, така и за постигането на целта за увеличаването на дела на ВЕИ в потреблението на електроенергия в ЕС от 69% през 2030 г.

В същото време от RGI се опасяват, че прекаленото акцентиране върху постигането на производство от 10 млн. тона зелен водород годишно означава, че вятърът и слънчевата енергия може да бъдат използвани неефективно. Възобновяемият H2 ще се използва в сектори, за които директната електрификация е по-ефективен и по-евтин вариант.

7,2 млн. тона зелен водород, включени в RePowerEU са предвидени за отопление, промишлено топлоснабдяване, транспорт, смесване с природен газ и производство на електроенергия. Във всеки от тези случаи изкопаемите горива просто са заменени (в самия план) с водород без анализ и достъпност до по-ефективни алтернативи, посочват авторите на доклада.

„Даването на приоритет на производството на водород пред пряката електрификация означава, че Европа ще трябва да използва значителни количества електроенергия, базирана на вятър и слънце (578 TWh/година) по неефективен начин, което ще генерира загуби на енергия и няма да служи за оптимизиране на системата. При липса на възобновяем капацитет за производство на екологичен водород, електроенергията от изкопаеми източници ще трябва да се използва за създаване на водород и впоследствие да се увеличат общите емисии в Европейския съюз. Освен това, ако водородът не се насочва към сектори, които могат да бъдат декарбонизирани само със зелен водород, тези сектори рискуват да пропуснат своите цели за декарбонизация“, се посочва в дискусионния документ.

„Насочването на допълнителна възобновяема енергия, предлагана от REPowerEU към по-ефективни възможности за електрификация на транспорта и отоплението, ще допринесе за значителни спестявания и оптимизиране на системата. Това е особено важно за водорода, предназначен за транспортния сектор (с изключение на синтетичните горива) и смесването му в газовите мрежи (за отопление)“.смятат още от RGI.

Дискусионният документ разглежда някои ключови точки, свързани с търсенето и предлагането на водород, както е посочено от REPowerEU и последиците за енергийната система.

Източник:
https://business.dir.bg/energien-pazar/eksperti-evropa-da-prerazgleda-tselite-za-zeleniya-vodorod