По-ниски комунални разходи в енергийно ефективните сгради

Докато през 2021 и 2022 г. пазарът на недвижими имоти отчете рекорден брой сделки за последните 10 години, през първите месеци на 2023 г. статистиката показва известно нормализиране в реализираните покупко-продажби. Анализаторите не са напълно единодушни по отношение на динамиката на цените на имотите, като посочват, че покупката на жилище се търси от страна на потребителите и като защитна инвестиция срещу ръстовете на инфлацията. В същото време лихвите по кредитите у нас се покачват значително по-бавно в сравнение с европейските темпове и остават едни от най-ниските в Европа, което дава допълнителен тласък за активността на имотния пазар.

Това, което брокерите очертават като тенденция през тази година, е по-голямата взискателност на потребителите при избора в сравнение с миналата. Една от причините за това е и растящият фокус върху качеството на строителството и най-вече върху енергийната ефективност на сградите.

Какво означава енергийна ефективност?

По данни на Евростат над 60% от енергийните разходи на домакинствата отиват за отопление и охлаждане на жилището, като в същото време експертите посочват, че средно около 30% от консумираната енергия се губи.

Енергийно ефективните сгради имат за цел да променят тази статистика. Чрез различни технологии в проектирането и строителството устойчивите домове минимизират консумацията на енергия, а с това и общото си въздействие върху околната среда. Освен това те предлагат най-висок клас материали и системи и интелигентни технологии за оптимизация. Преминаването към подобен тип строителство означава сериозно намаляване на разходите на домакинствата и по-малка зависимост от цените на енергията. Изчисленията сочат, например, че една модерна топлоизолационна система може да предотврати над 50% от енергийните загуби в сградата.

Според европейските регулации, всички новопроектирани сгради от 2024 г. трябва да бъдат с близко до нулево потребление на енергия. Това поставя нови изисквания пред строителния сектор и повишава интереса на купувачите именно към сгради от енергиен клас А. Този тип имоти очертават нова тенденция в търсенето и предлагането и се очаква да запазят и увеличават в най-голяма степен стойността си, независимо от общите прогнози за имотния пазар.

Как да разберем енергийния клас на сградата, в която ще купуваме имот?

Всяка сграда, строена след 2010 г., получава преди Акт 16 т.нар. енергиен паспорт (или още сертификат за енергийните характеристики на сграда). Той се издава от лицензирани фирми и удостоверява нивото на енергийна ефективност и спестяване на съответната сграда. По-старите сгради могат също да придобият такъв сертификат след изпълнение на енергоспестяваща програма за обновяване на сградата, водещо до промяна в нейните енергийни характеристики.

Всеки купувач или собственик на имот може да получи копие от сертификата на своята сграда от строителната компания, от проектната документация или от общинската администрация по район на сградата. Класовете на енергийна ефективност са от А до G. С най-добри енергийни характеристики са сгради, получили енергиен клас А, а на другия полюс в клас G се определят сградите, при чиято експлоатация се губи най-много енергия.

Какви предимства дава клас А енергийна ефективност?

Eнергийно ефективните домове предлагат на своите собственици както финансови предимства, така и по-добър комфорт:

  1. По-висока стойност на имота

Устойчиви, зелени и технологични. Такава е визията за жилищата на бъдещето, към които ще бъдат отправени погледите както на инвеститори, строители и финансиращи институции, така и на потребителите. Това създава очакването у пазара за още по-сериозно разтваряне на ножицата в цените на по-старите и енергонеефективни имоти спрямо новите модерни проекти, стремящи се към нулево потребление и включване на собствени възобновяени енергийни мощности.

  1. По-ниски разходи

Енергийно ефективните домове са проектирани да минимизират потреблението на енергия, което води до значително по-ниски разходи за комунални услуги и дългосрочно сериозно спестяване на ресурси от това. В допълнение, сертификатът кагетория А за сгради, построени преди 2005 г., дава на собствениците на имоти данъчни облекчения под формата на освобождаване от данък сгради за период от 7 или 10 години.

  1. Ползи за околната среда

Статистиката сочи, че близо 1/3 от световните емисии на CO2 биват акумулирани от сградния фонд. Сградите от висок енергиен клас имат значително по-малък въглероден отпечатък и спомагат за ограничаването на емисиите парникови газове.

  1. По-добър комфорт и устойчивост

Ефективното управление на преноса на топлинна енергия в модерните сгради дава възможност за поддържане на стабилни температури, а използваните висококачествени материали и технологии създават условия за дългосрочна устойчивост на природни влияния.

  1. По-добри условия за кредитиране

В унисон с общата политика по насърчаване на устойчивостта и пестенето на енергия, водещите банки в България, вече предлагат ипотечен продукт с преференциални условия специално за закупуването на енергийно ефективен дом.

Източник:
https://business.dir.bg/pr-zone/energiyno-efektivnite-sgradi-namalyavat-v-pati-komunalnite-razhodi