Повече ВЕИ ще помогнат за енергийна независимост и зелен преход

„Изграждането на повече ВЕИ системи ще помогне за постигане на енергийната независимост и на зеления преход на икономиката на България“. Това каза изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев в Подкаста за иновации и растеж на Министерството на иновациите и растежа. Той припомня, че в момента има отворена процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на фотоволтаици в комбинация с батерии за съхранение на енергия. Бюджетът й е 200 млн. лева. Кандидатстването ще продължи до 16,30 ч. на 15 май, като компаниите могат да заявят подкрепа между 75 000 лв. и 1 млн. лева.

Според експерта, наличието на собствени ВЕИ повишава сигурността на предприятията, позволява им да оптимизират потреблението и да купуват по-малко скъпа енергия от нерегулирания пазар. „Фотоволтаичните системи са най-популярни и най-лесни за въвеждане във фирмите. Те не създават проблеми като шум например. Може би най-добрата комбинация за постигане на максимална енергийна ефективност са соларни панели, батерии за съхранение и термопомпи“, посочва Алексиев. По думите му въвеждането на по-ефективни технологии в предприятията не означава автоматично, че фирмите ще потребяват по-малко енергия. Обикновено добрите технологии са по-производителни. Тоест, потреблението може да се увеличи, но на единица продукция ще се използва по-малко енергия, себестойността ще бъде по-ниска и като резултат дружеството ще стане по-конкурентоспособно.

За да изберат най-добрата технология обаче, бизнесите трябва да направят енергиен одит. „Такъв е задължителен за големите компании и такива, които потребяват над 3000 MWh енергия на година. Одитът трябва да се провежда на всеки четири години, като насърчаваме всички фирми да го правят. Могат да изберат специализирано дружество от регистъра, който поддържаме в агенцията. Прави се обследване и се констатират възможности за подобряване на енергийната ефективност“, подчертава директорът на агенцията.

Ивайло Алексиев отбелязва, че все повече предприятия и домакинства минават на възобновяеми енергийни източници. Той призова бизнесът да се възползва от европейските средства за изграждането им. В момента България е над средноевропейските нива и е сред лидерите по използване на ВЕИ системи. Освен фотоволтаичните централи, ВЕЦ и вятърните паркове, за това спомага и употребата на т.нар „биомаса“ от домакинствата – дърва за горене, пелети, брикети, котли на слама и други.

Възобновяемите източници в комбинация с мерки за енергийна ефективност са най-добрата инвестиция срещу енергийните кризи, категоричен е Ивайло Алексиев.

Източник:

Повече ВЕИ ще помогнат за енергийна независимост и зелен преход