Накратко за сертифицирането на сгради и обследването за енергийна ефективност

Сертифицирането на сгради в експлоатация и обследването за енергийна ефективност на сгради са две различни процедури, но имат обща цел – да подобрят енергийната ефективност на сградите и да намалят емисиите на парникови газове.

Сертифицирането на сгради в експлоатация е процес, който оценява енергийната ефективност на вече построени сгради. Това се прави чрез оценка на различни аспекти на сградата, като енергийна ефективност на отделните елементи, като отоплителна, вентилационна и климатична система, изолация и други. Оценката може да доведе до сертификат, който да показва нивото на енергийна ефективност на сградата.

Обследването за енергийна ефективност на сгради е процес, който се извършва преди построяването на нова сграда или когато собственикът на съществуваща сграда иска да подобри енергийната й ефективност. Това обикновено включва детайлно измерване и оценка на енергийната ефективност на сградата, както и предложения за подобрения, които могат да бъдат направени. Целта е да се намали потреблението на енергия и да се намалят емисиите на парникови газове.

И двете процедури имат ползи за собствениците на сгради, като по-ниски разходи за енергия, по-добро качество на вътрешната среда и по-малко въздействие върху околната среда.