Липса на специалисти по енергийна ефективност и използване на ВЕИ

„Централа Средец“АД разполага с необходимите специалисти, но наистина проблем в бранша има и ето подробности:

Строителният бранш масово не е обучавал специалисти по енергийна ефективност и използване на ВЕИ през последните три години

Потребностите от хора в строителството са двойно повече от реалното, показват данните на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Близо 90% от запитаните строителни компании не са изпращали свои служители на професионални обучения по темите за енергийна ефективност в строителството и използване на ВЕИ в последните 3 години. Това показва проучване на Центъра за енергийна ефективност Енефект, представено на годишната среща на енергийните агенции в Пазарджик.

Проблемът с намирането и поддържането на квалифицирани кадри в строителството е сериозен и той е свързан с необходимостта от постоянни обучения в сектора особено в посоката на прилагане на иновативни решения в сферата на нулевоенергийните сгради и дълбоко реновиране на сгради.

Едва 10% от строителните компании заявяват, че техни служители са преминали обучения в сферата през последните три години. Това се е случвало по теми като безопасност, видове ефективни системи и начини на използване, енергийна ефективност, топлинна изолация, вентилационни, фотоволтаични системи, строителни продукти, различни строителни технологии и продукти.

Най-много компании или повече от половината, 66% са посочили като причина невъзможността да се отдели време от работния процес. 42% от анкетираните отговарят също, че в предлаганите обучения не се получават достатъчно практически умения и знания. Високата цена на обученията посочват като причина 41% от запитаните компании. По-ниско в класацията компаниите посочват, че служителите се справят достатъчно добре и нямат нужда от обучения и квалификация, че има липса на интерес от страна на служителите, опасяват се от трудова миграция и/или искания от по-високо заплащане или пък, че качеството на предлаганите обучения е ниско.

Важна тенденция в проучването е, че се наблюдава интерес от страна на собствениците, но пък има много по-ниска готовност да поемат разходите за тези обучения и допълнителна квалификация. Най-голям интерес компаниите имат към обучения, свързани с топлинна изолация (стени, покрив, основи). И ако 44% от запитаните имат интерес към подобни обучения, едва 19% от компаниите биха ги заплатили. Голяма част от фирмите проявяват интерес към темите за съвременни строителни продукти, компоненти и технологии, проектиране и монтаж на фотоволтаични системи, енергийно ефективна дограма. Но по същия начин едва половината заявяват, че биха заплатили за обучение в тази посока.

По различни проекти сме обучили общо около 154 преподаватели, 655 проектанти, 1 790 строителни специалисти и работници, 245 неспециалисти, показват данните на Центъра за енергийна ефективност.

По данни от 2022 година заетите специалисти в строителството са над 198 000 души като над 156 000 са наети, а над 42 000 са самонаетите в сектора, показва статистиката. А потребностите от хора са двойно повече, показват анализите на Центъра за енергийна ефективност. Необходими са над 26 000 души с основно и ниско образование, над 176 000 души със средно образование и 48 000 с висше образование.

През Центровете за професионално образование има възможност за допълнителна квалификация за строителни специалисти по различни програми. Те са над 300 в областта на строителството, но много малка част от тях функционират. Още по-малка част от тях се специализират в направления, свързани с енергийна ефективност, възобновяема енергия или електромобилност. Повечето осигуряват базисни умения, свързани със здраве и безопасност на труда. Обучението по професионални теми е много малко застъпено. Според данни от Националната агенция за професионално образование и обучение виждаме, че в областта на строителството общият брой обучени специалисти е напълно недостатъчен в сравнение с нуждите. Темите, които се обхващат, не са свързани със съвременните тенденции, а енергийната ефективност е много слабо застъпена, коментира пред 3eNews Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.

В България реално няма работеща система за продължаваща професионална квалификация, която да предоставя тези нови знания и умения на хората, които вече са приключили образованието си преди 20 години и тези технологии не са били на пазара. В България заетите в сектора не само, че нямат задължение по закон да се обучават, но и доброволната такава система не функционира особено добре. Такава система е задължителна в много европейски страни, каза още Цанев.

Организацията в момента работи по пътна карта за обучения по прилагане на прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в строителството.

Източник:
https://3e-news.net/bg/a/view/45427/stroitelnijat-bransh-masovo-ne-e-obuchaval-specialisti-po-energijna-efektivnost-i-izpolzvane-na-vei-prez-poslednite-tri-godini