Капацитетът за възобновяема енергия в България е нараснал с 15% през 2022 г.

Годишният темп на увеличаване на капацитета у нас изпреварва тези в света и Европа

Капацитетът за производство на възобновяема енергия в България се е увеличил с почти 15% през миналата година до 5205 мегавата (МW) от 4532 мегавата през 2021 г. и с 27 на сто за десет години (спрямо 4095 мегавата през 2013 г.), сочат данни от годишния доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), публикуван днес.

Така годишният темп на нарастване на капацитета у нас изпреварва световния (9,6%) и европейския (8,8%), сочат още данните на доклада.

Най-голям дял от капацитета за възобновяма енергия в България към края на миналата година се формира от възобновяемите хидроенергийни мощности – 2505 мегавата, като те остават без изменение спрямо предходната година, а през 2013 г. са били 2339 мегавата. Капацитетът за вятърна енергия у нас е 704 мегавата и не се отчита нарастване спрямо предходните две години.

Същевременно силен ръст се регистрира при соларните мощности – техният капацитет е увеличен до 1948 мегавата през 2022 г. от 1275 мегавата през 2021 г. (или с почти 53%) и спрямо 1039 мегавата през 2013 г.

Капацитетът за енергия от биомаса и биогорива се задържа на 47 мегавата за две поредни години и е единственият сегмент, в който се наблюдава тенденция към спад спрямо 48 мегавата през 2020 г. и 57 мегавата през 2019 г.

Делът на възобновяемата енергия от общия електрически капацитет в България се увеличава до 43,8% от 40,4% година по-рано и 35,3% преди десет години.

В световен мащаб е нужен три пъти по-бърз темп на увеличаване на капацитета

Капацитетът за производство на възобновяема енергия в света е нараснал с 9,6% през миналата година, но трябва да се увеличава три пъти по-бързо спрямо сегашния темп, за да се ограничи глобалното затопляне, сочат още данните от доклада на Международната агенция за възобновяема енергия.

Световният капацитет за възобновяема енергия възлиза на 3372 гигавата (GW) в края на миналата година, с около 295 GW, или 9,6%, повече от предходната година. При това около 83% от всички нови мощности през миналата година са от източници на възобновяема енергия.

„Този ​​продължаващ рекорден растеж показва устойчивостта на възобновяемата енергия на фона на енергийната криза“, коментира генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера в изявление към доклада.

„Но годишното увеличаване на капацитета за възобновяема енергия трябва да расте три пъти по-бързо от сегашното ниво до 2030 г., ако искаме да останем на път, ограничаващ глобалното затопляне до 1,5°C“, добавя той.

Слънчевата и вятърната енергия доминират в увеличаването на капацитета за възобновяема енергия, като заедно представляват 90% от всички нови мощности за производство на възобновяема енергия през 2022 г., се казва в доклада.

Почти половината от новия капацитет е изграден в Азия. Китай е най-големият участник, добавяйки 141 гигавата към новия капацитет на континента.

Възобновяемите енергийни източници в Европа и Северна Америка са нараснали съответно с 57,3 гигавата и 29,1 гигавата, а Близкият изток регистрира най-високото си увеличение в историята си – 3,2 гигавата нови мощности, въведени в експлоатация през 2022 г.

Източник:
https://www.investor.bg/a/518-energetika/371556-kapatsitetat-za-vazobnovyaema-energiya-v-balgariya-e-narasnal-s-15-prez-2022-g