Инвестициите в енергийния преход надхвърлят 1,1 трлн. долара през 2022 г.

Инвестициите в енергийния преход надхвърлиха 1,1 трилиона долара през 2022 г. и за първи път се изравняват с инвестициите в нефт и газ нагоре по веригата и производство. Инвестициите са се увеличили с повече от 30% на годишна база, като вложенията във ВЕИ енергия са се покачили със 17%, а инвестициите в електрифициран транспорт са се увеличили с повече от 54%. Това сочат данните от последния доклад на BloombergNEF (BNEF). Вложенията в генериращи мощности на базата на изкопаеми горива също обаче продължават да са стабилно високи.

Един аспект на енергийния преход расте дори по-бързо в тази тенденция – инвестиции във фабриките, произвеждащи слънчеви модули, вятърни турбини, батерии и електролизатори, които са инсталирани в мрежите и преносната инфраструктура по целия свят. Инвестициите във фабрики за чисти технологии достигнаха малко под 80 милиарда долара през 2022 г., което е ръст от 44% на годишна база и четирикратно увеличение от 2018 г. насам.

Днешните инвестиции в производство на чиста енергия са силно концентрирани в няколко сектора. Две са основните посоки – батерии и соларни модули, представляват 88% от общите инвестиции през 2022 г., което все пак е спад от високите 95 процентни нива през 2019 г.

Инвестициите в офшорна вятърна енергия нараснаха от 800 милиона долара на 5,8 милиарда долара за пет години, вятърна енергия на сушата от 900 милиона долара на 2,6 милиарда долара, а електролизери от нула през 2020 г. до 800 милиона долара през 2022 г., но тези сектори представляват много малък дял от общите инвестиции за разширяване на капацитета и зеления преход.

Ако разширяването на производството на чисти технологии се е увеличило само в няколко сектора, то е още по-концентрирано при географски принцип и тук говорим за един единствен пазар – Китай. Преди пет години Китай пое повече от 77% от общите пари за инвестиции в производството; миналата година получи повече от 90% от вложенията в пазар, четири пъти по-голям, спрямо нивата си половин десетилетие по-рано.

С приемането на Закона за намаляване на инфлацията, производството на чисти технологии (IRA) в САЩ бе даден нов стимул на предприятията да създават в Америка своите производства. Автомобилният сектор и секторът на батериите в САЩ обявиха 52 милиарда долара планирани нови фабрики след приемането на IRA през август 2022 г., като половината от тези разходи са само за производство на батерии. Това е повече от 20 пъти сумата, обявена през 2021 г. Както каза главният изпълнителен директор на марката Scout на Volkswagen през март, когато обяви фабриката си за 2 милиарда долара в Южна Каролина, „никога не е имало по-добро време за изграждане на фабрика в Америка“.

Миналия месец Европейският съюз обяви своя Акт за беземисионна промишленост (Net Zero Industry Act (NZIA), който BloombergNEF описва като „обединителен вик“ на блока за внедряване на производство на чиста енергия. NZIA поставя минимална цел фабриките в ЕС да могат да отговорят на 40% от търсенето на ключови продукти като слънчеви модули, вятърни турбини, батерии и водородни електролизатори. Сега законодателството трябва да премине през година (или повече) законодателен процес на ЕС.

NZIA е съществено съобщение, но в момента е по-скоро цел, отколкото механизъм за подкрепа. Ръководителят на отдела за анализ на търговията и веригите за доставки на BloombergNEF Антоан Вагньор-Джоунс идентифицира набор от предизвикателства, които ще затруднят постигането на целта на ЕС от 40%.

Някои са присъщи на естеството на фрагментираното управление на ЕС, където самите държави все още имат значителна дума в механизмите за подкрепа и планирането. САЩ, за разлика от тях, имат координирани федерални данъчни кредити, валидни във всяка регионална локация. Други са структурни. По-специално, NZIA се придържа към закона на Световната търговска организация, рязък контраст с IRA. Присъединяването към СТО усложнява усилията за определяне на изисквания за местно съдържание.

И което е важно, постигането на целите на ЕС ще доведе до разходи. Задоволяването на 40% от търсенето на батерии, соларни и водородни електролизатори в ЕС ще изисква повече от 70 милиарда долара инвестиции в производствен капацитет от сега до 2030 г., като над 50 милиарда от тях са само във веригата за доставки на батерии.

Източник:
https://business.dir.bg/energien-pazar/investitsiite-v-energiyniya-prehod-nadhvarlyat-1-1-trln-dolara-prez-2022-g