Изготвяне на основен технически проект за ФЕЦ

Какво е технически проект?

Основния замисъл за изграждането на ФЕЦ, като в него са описани подробно всички материали и съоръжения които ще бъдат поставени в проекта. В техническия проект е заложено абсолютно всичко, както се казва от А до Я.

Технически проект включва (част електрическа и конструктивно становище):

Местоположението на обекта, оборудване на централата, разпределение на стрингове / разпределение на конструкцията за поставяне на панелите /, използвани проводници за захранване, заземителна и мълниезащитни инсталации /където е нужно/, мониторинг и контрол, кабелен журнал /при искане от възложителя/, свързване към мрежата на електроразпределителното предприятие.

Чертежи – Ситуация, Главно Разпределително Табло ФВЕЦ, DC табло, Ситуация – захранващи кабели НН. Ситуация – заземителна и мълниезащитна инсталации, Ситуация – разпределение на стрингове, Блокова схема мониторинг.