идеен проект

Изготвяне на идеен проект

Какво е идеен проект?
Основният замисъл за изграждане на ФЕЦ, като в него са описани основни характеристики, какво ще е необходимо за изграждането му.
Идеен проект: Това е замисъла за построяване или ремонт на съоръжение с ориентировъчна (не подробна) информация за вложени материали и изпълнение.
ИДЕЕЕН ПРОЕКТ ВКЛЮЧВА (част електрическа):
Местоположение на обекта, оборудване на централата, разпределение на стрингове, разпределение в имота на конструкцията за поставяне на панелите, /използвани проводници за захранване/.
Също така включва:
Чертежи-Ситуация /разпределение на панели, местоположение на Главно Разпределително Табло на ФЕЦ, Инвертор
и ДС табла както и заземителна инсталация.