Централа Средец АД

Централа Средец АД е компания, специализирана в проектантските услуги и дейности свързани с енергоефективни мерки. Дружеството разполага с висококвалифициран екип, доказал се  във времето.

 

Ние целим да популяризираме на българския бизнес и общество, всички възможности за енергийно ефективни мерки, и използването на алтернативни ресурси с цел захранване на собствените нужди на предприятията, и домакинствата. Даваме икономически издържани решения, с които нашите клиенти да приложат енергоспестяващи мерки и висока ефективност при ежедневните дейности, които извършват.

Услуги

Основната дейност на Централа Средец АД е проучване, анализиране и обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради, както и проектиране и съблюдаване на нови жилищни и индустриални сгради. Голям набор от квалифицирани инженери, оценяват всички области на потреблението на енергията, сертифицират сгради в експлоатация, изготвят доклади и оценки за съответствие, извършват обследване за установяване на техническите характеристики на сградите и изготвят технически паспорт.

Ние упражняваме инвеститорски контрол, като представляваме нашите клиенти и работим изцяло във Ваша полза

Архитектурното проектиране, предлагано от Централа Средец АД, включва създаването на архитектурни проекти за различни видове сгради. Ето някои основни аспекти и услуги, които обхваща: