Енергийната борса ще отвори екран за търговия с гаранции за произход

Създаването на обективен, прозрачен и недискриминационен пазар за гаранции за произход е заложено в Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, съгласно която държавите-членки са задължени да предприемат стъпки към насърчаване на производство на електроенергия от възобновяеми източници, изразено в по-висок дял от общото потребление. Това каза пред 3eNews изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса (БНЕБ – IBEX) Константин Константинов.

С оглед на нарастващия стремеж на европейските компании (особено от енергийноинтензивните индустрии) към постигане на нисковъглероден отпечатък, гаранциите за произход се превръщат в популярен инструмент за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, като същевременно гарантират произхода й, отбеляза Константинов и обясни:

„IBEX (Independent Bulgarian Energy Exchange) счита осигуряването на прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход, базиращ се на добрите европейски практики, за неразделна част от лицензионните си задължения за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в страната като цяло.

Екранът на IBEX за търговия с гаранции за произход ще цели откритото предлагане на стандартизирани продукти. Създаването на обективен, прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход е една от приоритетните цели на екипа за настоящата година. Той може да заработи веднага щом всички изисквания на борсата към разработчика бъдат изпълнени и съответните тестове бъдат успешно завършени. Плановете ни са до края на 2023 г. да се внедри платформа, отговаряща на Европейските стандарти за борсова търговия.

IBEX работи по стартиране в рамките на тази година на пазара на гаранции за произход. Освен това, в началото сме на формиране на екран за търговия с ултра дългосрочни договори, познати под абревиатурата PPA (Power Purchase Agreement). Това са сделки с продукти от ВЕИ, с период на доставка между три и десет години.“

 

Източник:
https://business.dir.bg/energien-pazar/energiynata-borsa-shte-otvori-ekran-za-targoviya-s-garantsii-za-proizhod