соларен парк

Енергийната борса ще организира пазар на гаранции за произход

“Българска независима енергийна борса” започва организацията на пазар на гаранции за произход. Това стана възможно след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, чрез който се регламентира задължението на притежателя на лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия да създаде борсов пазар на гаранции за произход.

“В резултат на нарастващия стремеж на европейските компании към постигане на нулев въглероден отпечатък, гаранциите за произход се превръщат в популярен инструмент за насърчаване на производството и потреблението на ВЕИ енергия, като същевременно гарантират произхода й”, коментира Константин Константинов, изпълнителен директор на “Българска независима енергийна борса”.

Към момента БНЕБ е единственият лицензиран борсов оператор на електрическа енергия в страната и може да гарантира сключените сделки, както и да създаде нов пазарен сегмент в съответствие с международните стандарти.

“Българска независима енергийна борса” вече предприе стъпки към внедряване на платформа за търговия на новия продукт. Създаването на обективен, прозрачен и ефективно функциониращ пазар на гаранции за произход е една от приоритетните цели на Енергийната борса за тази година.

Гаранциите за произход са електронен документ, който удостоверява, че електрическата енергия е произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Производителите на възобновяема енергия могат да прехвърлят гаранции за произход на трета страна, независимо от сделките за енергия. Това предоставя възможност на крайни клиенти да придобиват тези гаранции за доказателство, че част или цялата закупена от тях електрическа енергия е произведена от възобновяеми енергийни източници. Гаранциите за произход могат да бъдат прехвърляни на потребители и в други страни.

“Българска независима енергийна борса”, дъщерна компания на “Българска фондова борса”, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 година. Тя осигурява прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която дава възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти “В рамките на деня”, “Ден напред” и “Двустранни договори”. “Българска независима енергийна борса” е пълноправен член на SDAC (Single Day-Ahead Coupling, с предишно наименование MRC – Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price Coupling of Regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.

Източник : Банкер