България куца в обучението по енергийна ефективност

С новите изисквания за строителство на сгради клас А от 2024 г., повишеното търсене от клиентите и приоритетно финансиране от банките, строителният сектор ще бъде принуден да инвестира в квалификация и преквалификация.

„България има нужда от два пъти повече строителни работници, за да обхванат целия обем строителни дейности, които се планират да бъдат финансирани от традиционния пазар, но и от средствата, които идват по линия на ЕС. Има нужда и от много повече строителни специалисти, проектанти, архитекти, инженери, енергийни одитори. На всички нива има остра нужда от кадри. Заедно с това има остра нужда от повишаване на квалификацията на всички професионалисти. Разбира се, безспорен факт е, ние имаме добре подготвени инженери и архитекти. Но професията се променя изключително бързо, изискванията и регулациите в сферата на енергийната ефективност и възобновяеми източници се изменят. Затова е необходимо да има допълнителна квалификация и за високо подготвените кадри.“ Това каза изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ Драгомир Цанев.

Ако говорим за строителни специалисти със втора и трета степен ситуацията е още по-трудна, защото изискванията за детайли и начин на монтиране на компонентите, които реализират енергийната ефективност в сградите, се променят много бързо, отбеляза експертът.

В България реално няма работеща система за продължаваща професионална квалификация, която да предоставя тези нови знания и умения на хората, които вече са приключили образованието си преди 20 години, когато тези технологии не са били на пазара. В България заетите в сектора не само, че нямат задължение по закон да се обучават, но и доброволната такава система не функционира особено добре. Такава система е задължителна в много европейски страни, особено що се отнася до архитекти и проектанти. коментира Драгомир Цанев.

„През Центровете за професионално образование има възможност за допълнителна квалификация за строителни специалисти по различни програми. Те са над 300 в областта на строителството, но много малка част от тях функционират. Още по-малка част от тях се специализират в направления, свързани с енергийна ефективност. Повечето осигуряват базисни умения, свързани със здраве и безопасност на труда. Обучението по професионални теми е много малко застъпено. По данни от Националната агенция за професионално образование и обучение виждаме, че в областта на строителството общият брой обучени специалисти е напълно недостатъчен в сравнение с нуждите. Темите, които се обхващат, не са свързани със съвременните тенденции, а енергийната ефективност е много слабо застъпена“, подчерта Драгомир Цанев.

Източник:
https://business.dir.bg/ikonomika/balgariya-kutsa-v-obuchenieto-po-energiyna-efektivnost