Балкански водороден клъстър с нови инициативи и проекти

Балкански водороден клъстер (БВК) взе участие на форума „ЗЕЛЕН ПРЕХОД КМЕТСТВО БАЛТИ – ГРАД ЗА ХОРАТА“ (TRANZIȚIA VERDE PRIMARIA MUN. BĂLȚI – ORAȘ PENTRU OAMENI), съобщиха от браншовата организация.

По покана и с подкрепата на лидерът на молдовската диаспора в България – Валери Делибалтов, Балканския водороден клъстер взе активно участие на форума, който беше на високо ниво с участие на министри, кметове и областни управители от Молдова.

Програмата на форума беше в посока на енергийна сигурност и преходът към зелени градове, ВЕИ технологии и решения в областта на енергетиката и преминаването към нисковъглеродна зелена енергийна икономика.

Делегацията от участници на Балканския водороден клъстър представи възможностите за внедряването на водорода, като зелена алтернатива на въглеводородните горива. С това си участие организацията направи още една стъпка към затвърждаването си като регионален лидер във водородните технологии. Балканският водороден клъстър представи водорода като технологии и решения в областта на енергетиката и преминаването към нисковъглеродна зелена енергийна икономика, както и възможностите на водорода, като балансиращи мощности на енергията, произведена от възобновяеми енерегийни източници /ВЕИ/.

Пребиваването и програмата на участниците на Балканския водороден клъстър в Молдова, заедно с подкрепата на Валери Делибалтов, беше изпълнено  и с множество срещи,  както и подписване на меморандуми в областта на сътрудничеството, популяризацията и внедряването на водородни технологии. Особено значение и място трябва да се отдели на меморандума с община Белци, отбелязват от браншовата организация.

Балканският водороден клъстер извършва дейност в областта на водородните технологии, зеления водород, иновациите, природната енергия и енергийната независимост.

Той е създаден с цел задълбочаване на сътрудничеството между страните от Балканския полуостров в посока на енергийната политика, нейната ефикасност и насърчаване използването, както и развитието на технологиите за възобновяеми източници на енергия.

Източник:

Балканският водороден клъстър с нови проекти в зелената енергетика