Агриволтаици и у нас?

Проучване: Европа има потенциал за агриволтаици от 51 TW

Агриволтаиците са едновременно използване на земя за селско стопанство и фотоволтаични системи. Слънчевите електроцентрали често са критикувани, че заемат големи площи. Комбинацията от земеделска земя със слънчева енергия е един от начините за справяне с предизвикателството, с ползи както за инвестиции във фотоволтаични системи, така и за културите, растящи под тях.

Наскоро изследователи публикуваха нов доклад, в който се разглеждат два фактора за осъществимост в агроволтаичните системи: производствен потенциал и въздействието на слънчевите панели върху основната земеделска земя. След това те проучиха потенциала в цяла Европа.

Изследвани са три конфигурации: статична с оптимален наклон, едноосно хоризонтално проследяване (въртящо се от изток на запад през деня по фиксирана ос) и вертикално монтирани двустранни панели, състоящи се от двустранни слънчеви клетки.

Културите използват слънчева радиация за извършване на фотосинтеза, но само през някои периоди от годината и само с една част от слънчевия спектър. Поради тази причина бяха тествани три конфигурации с различно междуредово разстояние и различни височини, в зависимост от вида на културите под панелите.

Екипът разработи модел, който симулира сенки върху слънчеви панели и на земята, позволявайки точен анализ на намаляването на продукцията за всеки симулиран час, вместо просто да се приеме общ коефициент на загуба. Това е важно за сравняването и анализа на трите вида проучвани опции.

Допустимата площ е разпределена неравномерно в Европа

Версията за проследяване на осите има по-висока ефективност в производството на електроенергия, но когато се вземат предвид ежедневните модели на генериране на различните конфигурации, вертикалната двулицевост в крайна сметка им по-добра ефективност в енергопроизводството, претеглно спрямо цената, за някои страни.

Изследователите са имали за цел да запазят поне 80% от земята, върху която са разположени слънчевите електроцентрали, за селскостопански цели, като в същото време максимизират производството на електроенергия.

Резултатите показаха, че агриволтаиците имат голям потенциал в Европа. Авторите изчисляват, че капацитетът може да достигне 51 TW, превеждайки до 71,5 PWh на година или цели 25 пъти повече от текущото търсене на електроенергия в Европа.

Анализът обаче показва, че допустимата площ е разпределена доста неравномерно в Европа. По-голямата част от обхванатите държави в Европа имат дялове от допустимата земя от 12% до 29%. Ирландия има най-много, 63,9%, следвана от Унгария (58,6%) и Дания (53,9%). От друга страна, в Норвегия само 1% от земята е подходяща за развитие на агроволтаика. Това се обуславя донякъде и от географската ширина, на която е дадена държава.

Източник:
https://3e-news.net/bg/a/view/45586/prouchvane-evropa-ima-potencial-za-agrivoltaici-ot-51-tw